Logo Altairis

Naši lidé (a jiná zvěř)

Fotografie MCTS

Michaela Judasová

Výkonná ředitelka a databázová specialistka
Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
Fotografie MCTS

Michal Altair Valášek

Softwarový architekt a bezpečnostní konzultant
Microsoft Most Valuable Professional (MVP)
Fotografie

Esta Kanýčo

Vedoucí oddělení vymáhání pohledávek
Fotografie

Bystrá S divokou krví

Vedoucí oddělení public relations